Оценка:
Опубликованно: 21.08.2009.
Язык: Латышский
Уровень: Университет
Литературный список: Нет
Ссылки: Не использованы
  • Отчёт по практике 'Atskaite par praksi pie individuāli praktizējoša zvērināta advokāta', 1.
  • Отчёт по практике 'Atskaite par praksi pie individuāli praktizējoša zvērināta advokāta', 2.
  • Отчёт по практике 'Atskaite par praksi pie individuāli praktizējoša zvērināta advokāta', 3.
  • Отчёт по практике 'Atskaite par praksi pie individuāli praktizējoša zvērināta advokāta', 4.
  • Отчёт по практике 'Atskaite par praksi pie individuāli praktizējoša zvērināta advokāta', 5.
  • Отчёт по практике 'Atskaite par praksi pie individuāli praktizējoša zvērināta advokāta', 6.
  • Отчёт по практике 'Atskaite par praksi pie individuāli praktizējoša zvērināta advokāta', 7.
  • Отчёт по практике 'Atskaite par praksi pie individuāli praktizējoša zvērināta advokāta', 8.
Содержание
Nr. Название главы  Стр.
1.  Prakses norise    3
1.  Zvērināta advokāta darbība krimināltiesiskajā jomā    3
2.  Sarežģītāko lietu analīze, priekšlikumi apzināto problēmu risināšanai un grozījumiem normatīvajos aktos    6
3.  Secinājumi    7
Фрагмент работы

1. Prakses norise
Praksi izgāju pie zvērināta advokāta AP. Prakses laiks no 2009. gada 14. aprīļa līdz 17. maijam.
Uzsākot praksi, tiku iepazīstināta ar advokatūrai specifiskiem normatīvajiem aktiem - Advokatūras likumu, Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksu u.c. Prakses laikā man bija pieejami visi nepieciešamie normatīvie akti un palīgliteratūra savu uzdevumu veikšanai.
Uzsākot praksi ar mani tika pārrunāts konfidencialitātes pienākums, kas ir ļoti svarīgs institūts advokāta darba specifikā gan attiecībā ar klientiem, gan trešajām personām. Tas ir viens no zvērinātu advokātu ētikas pamatprincipiem, kuru aizsargā ne tikai Ētikas kodekss, bet arī, piemēram, Kriminālprocesa likums.
Ņemot vērā, ka universitātē jau biju apguvusi visus pamatkursus, kas nepieciešami jurista darbībai, man tika uzticēti dažāda veida uzdevumi, kurus veic jurista palīgi un jaunākie juristi. Mani uzdevumi sastāvēja gan no tehniskiem darbiem, gan sūdzību un citu juridisku dokumentu sastādīšanas. Tāpat prakses ietvaros apmeklēju tiesu. Šie uzdevumi un to norise sīkāk tiks aprakstīta turpmāk, vispirms pievēršoties normatīvo aktu, kas regulē šo krimināltiesisko zinātņu jomas prakses vietas darbību, izpētei.

2. Zvērināta advokāta darbība krimināltiesiskajā jomā
Likuma „Par tiesu varu” 106.panta 1.daļa paredz, ka zvērināti advokāti ir tiesu sistēmai piederīgas personas, kuras sniedz juridisku palīdzību un veic citus pienākumus saskaņā ar likumu. Iepriekš minētā likuma 106.panta 2.daļā ir teikts, ka zvērinātu advokātu tiesības un pienākumus tiesā nosaka civilprocesa, kriminālprocesa un administratīvā procesa likumi. Zvērinātu advokātu tiesības un pienākumi ir noteikti arī „Latvijas Republikas Advokatūras likumā”, kā arī visiem advokātiem ir jāievēro ētikas pamatprincipi, kas nostiprināti „Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksā” un neapšaubāmi sekmē advokāta profesijas nozīmi likumības un taisnīguma nodrošināšanā.

Коментарий автора
Atlants