Автор:
Оценка:
Опубликованно: 13.06.2008.
Язык: Латышский
Уровень: Университет
Литературный список: 4 единиц
Ссылки: Не использованы
  • Конспект 'Grāmatvedības uzskaite, tās objekti, uzdevumi un metodes pamatelementi', 1.
  • Конспект 'Grāmatvedības uzskaite, tās objekti, uzdevumi un metodes pamatelementi', 2.
  • Конспект 'Grāmatvedības uzskaite, tās objekti, uzdevumi un metodes pamatelementi', 3.
  • Конспект 'Grāmatvedības uzskaite, tās objekti, uzdevumi un metodes pamatelementi', 4.
  • Конспект 'Grāmatvedības uzskaite, tās objekti, uzdevumi un metodes pamatelementi', 5.
  • Конспект 'Grāmatvedības uzskaite, tās objekti, uzdevumi un metodes pamatelementi', 6.
Фрагмент работы

Grāmatvedību regulējošie normatīvie akti.
Latvijas Republikā grāmatvedības kārtošanu nosaka divi likumi – „Par grāmatvedību” un „Par uzņēmumu gada pārskatiem”. Būtībā likumi nosaka kārtīgas grāmatvedības principus. Tātad grāmatvedības informācijai ir jābūt – pirmkārt, patiesai, otrkārt, salīdzināmai, treškārt, savlaicīgai, ceturtkārt, nozīmīgai, piektkārt, saprotamai un visbeidzot – pilnīgai. Tāpat tie nosaka, ka grāmatvedībai sistemātiski jāreģistrē visi saimnieciskie darījumi; nevienu grāmatojumu nedrīkst veikt bez attaisnojuma dokumenta; visi grāmatvedības organizācijas un attaisnojuma dokumenti jāuzglabā sistemātiski sakārtoti visā likumā paredzētajā laikā.
Grāmatvedības uzskaites būtība, grāmatvedības uzdevumi.
Svarīgi atcerēties, ka grāmatvedībai ir jāsniedz informācija noteiktiem šīs saimnieciskās informācijas lietotājiem. Līdz ar to, paši svarīgākie grāmatvedības uzdevumi ir:
Nodrošināt uzņēmuma vadību ar informāciju saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai;
Nodrošināt kontroli par uzņēmuma materiālo, darbaspēka un finansu resursu izmantošanu un īpašuma saglabāšanu;
Nodrošināt finansu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma saistībām, saimnieciskās darbības rezultātiem un finansu stāvokli;
Nodrošināt pareizu nodokļu aprēķināšanu.…

Atlants