Автор:
Оценка:
Опубликованно: 05.06.2006.
Язык: Латышский
Уровень: Университет
Литературный список: 8 единиц
Ссылки: Использованы
  • Конспект 'Klasiskās un mūsdienu valsts koncepcija. Galvenie valstu tipi pēc augstākās vals', 1.
  • Конспект 'Klasiskās un mūsdienu valsts koncepcija. Galvenie valstu tipi pēc augstākās vals', 2.
  • Конспект 'Klasiskās un mūsdienu valsts koncepcija. Galvenie valstu tipi pēc augstākās vals', 3.
  • Конспект 'Klasiskās un mūsdienu valsts koncepcija. Galvenie valstu tipi pēc augstākās vals', 4.
  • Конспект 'Klasiskās un mūsdienu valsts koncepcija. Galvenie valstu tipi pēc augstākās vals', 5.
  • Конспект 'Klasiskās un mūsdienu valsts koncepcija. Galvenie valstu tipi pēc augstākās vals', 6.
  • Конспект 'Klasiskās un mūsdienu valsts koncepcija. Galvenie valstu tipi pēc augstākās vals', 7.
  • Конспект 'Klasiskās un mūsdienu valsts koncepcija. Galvenie valstu tipi pēc augstākās vals', 8.
Фрагмент работы

Jebkurai valstij raksturīgi trīs pamatelementi, ar ko tā atšķiras no visām pārējām mūsdienu sabiedrības ordanizācijām: 1) noteikta teritorija; 2) šai teritorijai piesaistītie iedzīvotāji – valsts suverēnā tauta; 3) vara, ko atšķirībā no citiem varas veidiem sauc par publisko varu.
Obligāta valsts pazīme ir neatkarība – teritorijas, iedzīvotāju un varas institūciju neatkarīgums no citām valstīm, iespēja patstāvīgi kārtot savas iekšējās lietas un ārējās attiecības.
Valsts būtība un loma
Valsts vajadzīga, lai sabiedrībā varētu uzturēt kārtību. Valsts sūtība ir nepieļaut sabiedrībā visu karu pret visiem un nodrošināt katram cilvēkam aizsardzību pret līdzcilvēku patvaļu. Valsts mērķis irvispārēja labklājība. Pēc mūsdienu demokrātijas teorijām, valsts ir cilvēka personisko brīvību garantētāja, vairākuma gribas paudēja un arī mazākuma tiesību aizstāve. Valsts ir mehānisms, kas saskaņo dažādu sabiedrības sociālo grupu (šķiru, slāņu, nāciju u.c.) intereses. Valsts gādā par indivīda un sabiedrības drošību, uzturēdama likumību un tiesisku kārtību. Savas funkcijas valsts īsteno:
Radīdama likumus – visiem pilsoņiem, institūcijām un iestādēm ir obligātas rīcības normas;
Veidodama valsts administrāciju – izpildvaras institūciju sistēmu;
Valstiski svarīgu programmu īstenošanu finansēdama no valsts budžeta līdzekļiem, kuru galvenais avots ir iedzīvotāju maksātie nodokļi. [1. 212-214.lpp]…

Коментарий автора
Atlants