Добавить работы Отмеченные0
Работа успешно отмечена.

Отмеченные работы

Просмотренные0

Просмотренные работы

Корзина0
Работа успешно добавлена в корзину.

Корзина

Регистрация

интернет библиотека
Atlants.lv библиотека
21,48 € В корзину
Добавить в список желаний
Хочешь дешевле?
Идентификатор:316808
 
Автор:
Оценка:
Опубликованно: 06.06.2007.
Язык: Латышский
Уровень: Университет
Литературный список: 39 единиц
Ссылки: Использованы
Содержание
Nr. Название главы  Стр.
  Anotācijas    3
  Saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksts    5
  Ievads    6
1.  A/s “Ventspils nafta” saimnieciskās darbības raksturojums    8
1.1.  Sākotnējā informācija par uzņēmumu    8
1.2.  Latvijas naftas tranzītkoridors    10
1.3.  A/s “Ventspils nafta” konkurējošā vide un tās attīstība    12
1.4.  Uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultāti    14
2.  A/s “Ventspils nafta” finansiālās darbības analīze un vērtējums    16
2.1.  Finansiālā stāvokļa un tā izmaiņu novērtējums    16
2.2.  Likviditātes un maksātspējas analīze un novērtējums    37
2.2.1.  Bankrota iespējamības novērtējums ar Altmaņa modeļa palīdzību    37
2.2.2.  Bilances “zelta” likumu pielietojums finansu analīzē    40
2.2.3.  Likviditātes analīze un novērtējums    41
2.2.4.  Maksātspējas analīze un novērtējums    50
2.3.  Aprites analīze un novērtējums    55
2.4.  Rentabilitātes analīze un novērtējums    66
2.4.1.  Komerciālās rentabilitātes analīze    66
2.4.2.  Investīciju (ekonomiskās) rentabilitātes analīze    71
2.4.3.  Finansiālās rentabilitātes analīze    74
2.4.4.  “Du Pont” modeļa pielietojums analīzē    78
2.5.  Peļņas analīze un novērtējums    82
3.  A/s “Ventspils nafta” attīstības prognozes    90
3.1.  Finansu plānošana    90
3.2.  Saimnieciskās darbības plānošana    101
  Secinājumi un priekšlikumi    105
  Izmantotās literatūras un avotu saraksts    108
  Galvojums    108
Фрагмент работы

Lai varētu novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli, ir nepieciešams veikt finansu analīzi. Analīze savukārt ir nepieciešama, lai uzņēmums varētu sekmīgi darboties ieņemtajā tirgus daļā un laikus uzņēmuma darbinieki varētu pamanīt iespējamos draudus uzņēmuma veiksmīgai darbībai. Lai uzņēmums varētu veiksmīgi darboties un attīstīties, ir nepieciešama finansu pārskatu analīze, arī pa vairākiem iepriekšējiem pārskata gadiem, jo tā var atklāt noteiktas likumsakarības uzņēmuma darbībā, kā arī atklāt kļūdas un trūkumus. Atklājot kļūdas un trūkumus, ir nepieciešams noskaidrot to rašanās iemeslu un jāveic pasākumi, kas ļautu izlabot šīs kļūdas un trūkumus. Daudzos uzņēmumos tiek veikta finansu analīze, lai noskaidrotu debitoru un kreditoru parādu stāvokli, noskaidrotu likviditātes, maksātspējas, rentabilitātes līmeni, jo tieši uz uzņēmuma finansu analīzes rezultātiem balstās vadības lēmumi par turpmāko darbību.
Tomēr analīzei var būt vairāki mērķi, atkarībā no personas, kas veic analīzi. Analīzi veic banku darbinieki, lai noskaidrotu, vai noteiktai personai, atkarībā no tās kredītnodrošinājuma, drīkst izsniegt kredītu un vai šis kredīts tiks atmaksāts. Analīzi veic biržas brokeri, prognozējot peļņu no spekulācijām ar vērtspapīriem. Analīzi veic uzņēmuma darbinieki, lai uzņēmums augtu un attīstītos. Analīzi veic potenciālie investori, lai noskaidrotu, vai ir vērts savu naudu ieguldīt kādā uzņēmumā un vai šie ieguldījumi atmaksāsies (varas un dividenžu veidā). Analīzi veic arī VID darbinieki, lai izvēlētos uzņēmumu, kurā tiks veikta pārbaude un kurā varētu pastāvēt problēmas grāmatvedības un nodokļu uzskaites jomā.
Tātad nav skaidri definēts, kādēļ ir jāveic analīze, un kas tieši ir jādara. Tomēr pastāv noteiktas metodes un veidi, kā var veikt analīzi, atkarībā no analīzes mērķa, kas ir jānosaka iepriekš. Lai gan dažādu zinātnieku izdotajās grāmatās ir parādīti dažādi analīzes veidi, jāizmanto tieši tās metodes, kas ir visizdevīgākās dotajā gadījumā. Šajā gadījumā tās ir: horizontālā analīze kā gada pārskatu posteņu dinamikas analīze (ļauj atklāt izmaiņu tendences); vertikālā analīze kā gada pārskatu struktūras analīze; koeficientu sistēma (ļauj raksturot darbības rezultātus).
A/s “Ventspils nafta” gada pārskatu analīze tiek veikta lai novērtētu uzņēmuma darbības rezultātus, izstrādātu uzņēmuma attīstības tendences un līdz ar to uzņēmuma menedžeri, vadība un potenciālie investori varētu novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli un pieņemt lēmumus par nepieciešamajām darbībām nākotnē.
Diplomdarba mērķis ir novērtēt A/s “Ventspils nafta” finansiālo darbību un noskaidrot uzņēmuma attīstības tendences, kā arī izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma menedžeriem, lai uzņēmums varētu sekmīgi darboties un attīstīties arvien vairāk pieaugošās konkurences apstākļos.
Izvirzītā mērķa sasniegšanai tiek veikti šādi uzdevumi:
raksturota uzņēmuma saimnieciskā darbība un tā konkurējošā vide;
veikta likviditātes, maksātspējas, aprites un rentabilitātes analīze un attiecīgo rādītāju interpretācija, lai noskaidrotu finansiālo situāciju uzņēmumā;
izstrādātas A/s “Ventspils nafta” finansu un saimnieciskās darbības prognozes;
izstrādāti priekšlikumi, lai novērstu kļūdas un trūkumus un veicinātu arī turpmāk veiksmīgu uzņēmuma darbību.
Darba uzbūve - diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām: “A/s “Ventspils nafta” saimnieciskās darbības raksturojums”, “A/s “Ventspils nafta” finansiālās darbības analīze un vērtējums” un “A/s “Ventspils nafta” attīstības prognozes”. Diplomdarba uzbūve tiek pamatota ar trim laikiem – saimnieciskās darbības raksturojums ir pagātne, darbības analīze ir tagadne, attīstības tendences - nākotne. Darba sākumā tiks raksturota uzņēmuma darbība, tālāk analizēti un novērtēti uzņēmuma resursi un to avoti un noslēgumā - raksturotas attīstības tendences.
Diplomdarbā kā analīzes avoti tiek izmantoti: ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, laikrakstos atrodamie raksti, internetā atrodamie materiāli un A/s “Ventspils nafta” gada pārskati.
Diplomdarbā izmantots pētījuma periods no 1997.gada līdz 2001.gadam. Šāds pētījuma periods tiek izmantots, jo ļauj novērtēt uzņēmuma attīstību dinamikā. 2002.gada pārskats nav ietverts, jo saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 66.pantu “ne vēlāk kā astoņus mēnešus pēc gada pārskata beigām uzņēmumi, kuru darbības apjoms pārsniedz šā likuma 24.panta otrajā daļā minētos kritērijus (t.i. bilances kopsumma – 1 000 000 latu, neto apgrozījums – 2 400 000 latu, pārskata gada vidējais darbinieku skaits – 250) par saviem līdzekļiem iesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma norakstu”. Tātad 2002.gada pārskats tiks publicēts iepriekšminētajā laikrakstā laika posmā līdz 2003.gada augustam. Tabulās dati tiek salīdzināti ar 1997.gada datiem, tomēr ir daži posteņi, kas tiek salīdzināti ar 1998.gada datiem, lai uzskatāmāk atspoguļotu reālo situāciju uzņēmumā.
Visi prakses dati ir ņemti no A/s “Ventspils nafta” grāmatvedības, tādēļ atsauces diplomdarba tekstā par tiem netiks minētas.

1.A/s “Ventspils nafta” saimnieciskās darbības raksturojums.
1.1. Sākotnējā informācija par uzņēmumu.
Nosaukums:
A/S “Ventspils nafta”
Uzņēmējdarbības forma:
Akciju sabiedrība
Adrese:
Talsu iela 75, LV-3600, Ventspils, LR
Reģistrācija:
Sabiedrība reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 1991.gada 9.maijā, Rīgā ar Nr. 000300309
Sabiedrības darbības mērķis:
Dot savu ieguldījumu LR tautsaimniecībā, veicot efektīvu uzņēmējdarbību naftas un naftas produktu tranzīta, un citās jomās un gūt peļņu
Uzņēmējdarbības virzieni:
veikt naftas un naftas produktu tranzītu;
veikt naftas un naftas produktu pieņemšanu, uzglabāšanu un iekraušanu;
veikt naftas un naftas produktu tirdzniecību (pirkšanu un pārdošanu);
veikt naftas ieguvi un pārstrādi.
Reģistrētais pamatkapitāls:
104,479,519 lati
Akciju sabiedrība “Ventspils nafta” tika dibināta 1961.gadā. Tas ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Ventspilī, kā arī visā Latvijā, kas ienes lielāko daļu ieņēmumu valsts budžetā nodokļu veidā. VN ir liela uzņēmuma statuss, tādēļ arī tajā ir daudz nodaļu – juridiskā nodaļa, finansu nodaļa, grāmatvedības nodaļa, lietvedības nodaļa, informācijas un skaitļošanas nodaļa, analītiskā nodaļa, dispečeru nodaļa, tehniskā nodaļa, inspekcija, laboratorija, pārkraušanas cehs, remonta mehāniskais cehs, elektrocehs, ugunsdzēsības dienests, apsardzes nodaļa, autosaimniecība, saimniecības daļa, apgādes nodaļa un metroloģijas dienests.
Ikgadējais VN pārkraujamās naftas un naftas produktu apjoms sasniedz 20 – 25 miljonu tonnu gadā. Uzņēmuma rezervuāru parks ir lielākais Baltijas jūras reģiona terminālu vidū. Tā kopējais tilpums sasniedz 1 095 000 kubikmetrus. Uzņēmuma rīcībā ir laboratorija ar modernām iekārtām, kas nodrošina ķīmisku un mikrobioloģisku naftas un naftas produktu analīžu veikšanu atbilstoši starptautiskajai praksei. Palīgdienesti nodrošina profilaktisku apskati, remontu un nomaiņu, kas garantē uzņēmuma darbības tehnoloģisko un ekoloģisko drošību, ko apstiprina ISO 9002 un ISO 14001 sertifikāti. Uzņēmums pilnībā apkalpo tankkuģus līdz 120 000 DWT, maksimāli lielākos, kādi var ienākt Baltijas jūrā. Ceļš caur Ventspili ir viens no visīsākajiem tranzīta maršrutiem no Krievijas uz Eiropas tirgiem un praktiski nav pakļauts sezonālajai ietekmei, jo Ventspils ir neaizsalstoša osta. Ventspils osta ir universālākais naftas un naftas produktu pārkraušanas punkts Baltijā ne tikai pēc ģeogrāfiskā stāvokļa un klimatiskajiem apstākļiem, bet arī pēc tehniskā nodrošinājuma. 1997.gada 1.janvārī Ventspils osta tika pasludināta par brīvo ekonomisko zonu. Ostā darbojas astoņi termināli un stividorkompānijas, kā arī 14 kuģu aģentēšanas kompāniju. 2000.gadā tika pabeigti osta kanāla padziļināšanas darbi, līdz ar to ostas kanāla dziļums ir 17,5 metri. 2001.gadā Ventspils ostā pārkrauto kravu apjoms bija 37,94 milj. tonnu, t.sk. 15 milj. tonnu naftas un 13,7 milj. tonnu naftas produktu.
Svarīgākais notikums VN darbībā iepriekšējos gados bija starptautisko kvalitātes un vides vadības standartu ISO 9002 un ISO 14001 sertifikātu saņemšana. Paplašinoties sadarbībai ar Eiropas Savienību, starptautiskā sertifikācija ir svarīgs faktors iekļūšanai ES programmās un projektos. Nepārtraukti notiek arī modernizācijas un attīstības projektu īstenošana, svarīgākais realizētais projekts ir jaunas divpusējās dzelzsceļa estakādes nodošana ekspluatācijā, līdz ar ko uzņēmuma terminālā ir panākts maksimāli efektīvs naftas produktu pārkraušanas process.
Pirms trim gadiem A/s “Ventspils nafta” iegādājās restaurējamu īpašumu – valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekli Ventspils vēsturiskajā daļā. Biznesa centra celtniecība sākās uzņēmumam labvēlīgā laikā, kad vēl plūda naftas straumes no Krievijas un kravu apgrozījums pieauga no gada gadā. Tagad Baltijā lielākais naftas termināls pārdzīvo lielas grūtības, tādēļ arī netiek plānota prezentācija sakarā ar jaunā biznesa centra nodošanu ekspluatācijā.1
A/s “Ventspils nafta” ir ieguldījumi koncerna meitas uzņēmumos – SIA “LatRosTrans”, A/s “Preses nams”, SIA “Nafta Holdings” un SIA “Rīgas Līcis VN”– attiecīgi 66%, 90,07%, 98% un 100% no koncerna meitas uzņēmumu kapitāla. 2002.gadā VN iegādājās 50% “Latvijas Kuģniecības” akciju, tādējādi kļūstot par šī uzņēmuma lielāko akcionāru. VN pieder 40% Latvijas Republikā reģistrētās A/S “Rietumu cauruļvadu sistēma” akciju, bet SIA “LatRosTrans” pieder 19% A/S “Rietumu cauruļvadu sistēma” akciju, kopā sastādot 52,54%.. Tādējādi arī šīs akciju sabiedrības gada pārskats ir konsolidēts koncerna gada pārskatā.…

Комплект работ:
ВЫГОДНО купить комплект экономия −42,96 €
Комплект работ Nr. 1171830
Загрузить больше похожих работ

Atlants

Выбери способ авторизации

Э-почта + пароль

Э-почта + пароль

Неправильный адрес э-почты или пароль!
Войти

Забыл пароль?

Draugiem.pase
Facebook

Не зарегистрировался?

Зарегистрируйся и получи бесплатно!

Для того, чтобы получить бесплатные материалы с сайта Atlants.lv, необходимо зарегистрироваться. Это просто и займет всего несколько секунд.

Если ты уже зарегистрировался, то просто и сможешь скачивать бесплатные материалы.

Отменить Регистрация