Добавить работы Отмеченные0
Работа успешно отмечена.

Отмеченные работы

Просмотренные0

Просмотренные работы

Корзина0
Работа успешно добавлена в корзину.

Корзина

Регистрация

интернет библиотека
Atlants.lv библиотека
0,99 € В корзину
Добавить в список желаний
Хочешь дешевле?
Идентификатор:957794
Автор:
Оценка:
Опубликованно: 25.10.2005.
Язык: Латышский
Уровень: Университет
Литературный список: 9 единиц
Ссылки: Не использованы
Фрагмент работы

Dar­ba al­ga ir dar­ba­spē­ka vēr­tī­bas ce­na vai cil­vē­ka pie­dā­vā­to pa­kal­po­ju­mu ce­na. Dar­ba al­gas lik­mju at­šķi­rī­bas ro­das tā­pēc, ka da­žā­di dar­ba vei­di pra­sa da­žā­du kva­li­fi­kā­ci­ju, iz­glī­tī­bas lī­me­ni, at­bil­dī­bu, pie­re­dzi un ris­ka pa­kā­pi.
Darba likums, uzsverot dzimumu līdztiesības principa aktualitāti, nosaka darba devēja pienākumu noteikt vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par tādu pašu darbu vai vienādas vērtības darbu.
Dar­ba al­ga ir at­ka­rī­ga arī no eko­no­mis­kā stā­vok­ļa. Eko­no­mi­kas uz­plau­ku­ma lai­kā pa­lie­li­nās pie­pra­sī­jums pēc dar­ba­spē­ka un, lai ap­mie­ri­nā­tu pie­augo­šo pie­pra­sī­ju­mu, al­gas pie­aug, tur­pre­tī, ja ir eko­no­mi­kas le­jup­slī­de, tad al­gas sa­ma­zi­nā­sies.
Dar­ba al­ga pēc ap­rē­ķi­na pa­ņē­mie­na tiek ie­da­lī­ta di­vos vei­dos:
1)dar­ba al­ga, kas tiek ap­rē­ķi­nā­ta dar­bi­nie­kam sa­ska­ņā ar dar­ba lī­gu­mu par no­strā­dā­ta lai­ka (die­nu, stun­du) il­gu­mu kon­krē­ta­jā ap­rē­ķi­na pe­ri­oda. Sa­ska­ņā ar Dar­ba li­ku­ma 61.pan­tu, dar­ba al­ga ne­drīkst būt zem­āka par val­stī no­teik­to mi­ni­mu­mu pie dar­ba lai­ka nor­mā­la il­gu­ma.
2)dar­ba al­ga, kas dar­bi­nie­kam ap­rē­ķi­nā­ta par ne­no­strā­dā­to lai­ku. Mū­su tie­sis­kās sis­tē­mas īpat­nī­ba ir tas fakts, ka dar­ba al­gai par no­strā­dā­to lai­ku pie­mīt sa­vas na­ci­onā­las īpat­nī­bas – tā ir ne ti­kai mā­cī­bu at­va­ļi­nā­ju­mu un kār­tē­jo at­va­ļi­nā­ju­mu ap­mak­sa, ga­ran­ti­jas rak­stu­ra iz­mak­su sa­mak­sa, bet arī darba ne­spē­jas die­nu ap­mak­sa sa­ska­ņā ar dar­ba ne­spē­jas la­pu B. Jo dar­bi­nieks un dar­ba de­vējs no­mak­sā no­dok­ļus no šīs sum­mas, ie­skai­ta par sli­mī­bas la­pām ap­rē­ķi­nā­to mak­sā­ju­mu sum­mu un ob­li­gā­tās so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas mak­sā­ju­mus sa­ra­žo­tās pro­duk­ci­jas vai iz­pil­dī­to dar­bu paš­iz­mak­sā.
Pie­mak­sas, kas no­teik­tas ar nor­ma­tī­viem ak­tiem, ko­lek­tī­vo dar­ba lī­gu­mu vai dar­ba lī­gu­mu ir nau­das sum­mas, ku­ras tiek iz­mak­sā­tas dar­bi­nie­kiem virs ta­ri­fa lik­mēm un ama­ta al­gām, ņe­mot vē­rā dar­ba in­ten­si­tā­ti un ap­stāk­ļus, kā arī iz­mak­sas vi­dē­jās iz­peļ­ņas vei­dā par fak­tis­ki ne­no­strā­dā­to lai­ku.
Past­āv se­ko­jo­ši pie­mak­su vei­di:
1)kom­pen­sā­ci­jas pie­mak­sas- par pa­pil­du dar­bu (65.pants), par dar­bu īpa­šos ap­stāk­ļos (66.pants), par virs­stun­du dar­bu, dar­ba ne­dē­ļas iz­eja­mās die­nās vai svēt­ku die­nā.
2)ga­ran­tē­tās pie­mak­sas- vi­dē­jās iz­peļ­ņas iz­mak­sa ga­dī­ju­mos, kad dar­bi­nieks ne­pil­da dar­bu at­tais­no­jo­šu ie­mes­lu dēļ (73.pants), dīk­stā­ves ga­dī­ju­mā (74.pants) …

Коментарий автора
Комплект работ:
ВЫГОДНО купить комплект экономия −5,48 €
Комплект работ Nr. 1206560
Загрузить больше похожих работ

Atlants

Выбери способ авторизации

Э-почта + пароль

Э-почта + пароль

Неправильный адрес э-почты или пароль!
Войти

Забыл пароль?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Не зарегистрировался?

Зарегистрируйся и получи бесплатно!

Для того, чтобы получить бесплатные материалы с сайта Atlants.lv, необходимо зарегистрироваться. Это просто и займет всего несколько секунд.

Если ты уже зарегистрировался, то просто и сможешь скачивать бесплатные материалы.

Отменить Регистрация