Автор:
Оценка:
Опубликованно: 06.01.2009.
Язык: Латышский
Уровень: Университет
Литературный список: 17 единиц
Ссылки: Использованы
Рассмотреный период: 2005.g. - 2007.g.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 1.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 2.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 3.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 4.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 5.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 6.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 7.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 8.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 9.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 10.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 11.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 12.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 13.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 14.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 15.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 16.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 17.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 18.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 19.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 20.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 21.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 22.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 23.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 24.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 25.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 26.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 27.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 28.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 29.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 30.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 31.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 32.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 33.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 34.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 35.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 36.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 37.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 38.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 39.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 40.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 41.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 42.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 43.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 44.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 45.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 46.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 47.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 48.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 49.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 50.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 51.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 52.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 53.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 54.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 55.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 56.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 57.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 58.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 59.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 60.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 61.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 62.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 63.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 64.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 65.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 66.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 67.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 68.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 69.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 70.
 • Дипломная 'A/S "SEB Latvijas Unibanka" mārketinga komunikāciju analīze', 71.
Содержание
Nr. Название главы  Стр.
  Anotācija    3
  ANNOTATION    4
  IEVADS    5
1.  MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJAS PRODUKTU VIRZĪŠANAI TIRGŪ    8
1.1.  Reklāma kā mārketinga komunikāciju veids    12
1.2.  Produktu realizācijas veicināšana kā mārketinga komunikāciju veids    16
1.3.  Sabiedriskās saskares kā mārketinga komunikācijas veids    21
1.4.  Personiskā apkalpošana kā mārketinga komunikāciju veids    24
1.5.  Mārketinga komunikāciju plānošana un veidošana un to ietekmējošie faktori    26
1.6.  Mārketinga komunikāciju efektivitātes vērtēšana    29
2.  A/S „SEB Latvijas Unibanka” veiktie mārketinga komunikāciju pasākumi un to analīze    33
2.1.  Īss ieskats A/S „SEB Latvijas Unibanka” vēsturē    34
2.2.  A/S „SEB Latvijas Unibanka” izmantoto mārketinga komunikāciju veidi un to analīze    36
2.2.1.  Reklāmas īpatnības un veidi SEB Unibankā    36
2.2.2.  Personiskā apkalpošana SEB Unibankā    39
2.2.3.  Sabiedriskās saskares SEB Unibankā    43
2.2.4.  Produktu realizācijas veicināšana SEB Unibankā    53
3.  A/S „SEB Latvijas Unibanka” mārketinga komunikāciju komunikatīvās efektivitātes pētījums    59
3.1.  Pētījuma metodiskais pamatojums    59
3.2.  Pētījuma rezultātu analīze    61
  SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI    68
  IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS    70
Фрагмент работы

ANOTĀCIJA

Bakalaura darba temats ir „A/S „SEB Latvijas Unibankas” mārketinga komunikāciju analīze”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz mārketinga komunikāciju teorētisko nostādņu analīzi, izpētīt veidoto mārketinga komunikāciju efektivitāti A/S „SEB Latvijas Unibankā”, kā arī izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai.
Darba gaitā autore izmantoja dažādas informācijas vākšanas, apkopošanas un analīzes metodes. Teorētiskās daļas tapšanai pārsvarā tika izmantota literatūras referatīvās analīzes metode. Informācijas ieguvei par banku tika veikta tās darbinieku neformāla intervēšana, kā arī tika izmantoti autores novērojumi. Sabiedriskās domas noskaidrošanai autore izstrādāja anketu un veica aptauju, kam sekoja iegūto aptaujas datu apkopošana un analīze.
Bakalaura darbā tika iekļauti šādi temati: mārketinga komunikācijas produktu virzīšanai tirgū – šeit tika izpētīts katrs mārketinga komunikāciju veids atsevišķi; mārketinga komunikāciju plānošana un veidošana, to ietekmējošie faktori; mārketinga efektivitātes vērtēšana; A/S „SEB Latvijas Unibankas” veikto mārketinga komunikāciju pētījums.
Bakalaura darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un pielikumiem.
Darba pirmajā nodaļā autore pēta dažādos literatūras avotos pieejamo teoriju par mārketinga komunikāciju veidiem, to īpatnībām un raksturlielumiem. Tāpat arī šeit tiek apkopota informācija par mārketinga komunikāciju izveidi ietekmējošiem faktoriem un mārketinga komunikāciju efektivitātes vērtēšanu. Otrā nodaļa ietver sevī A/S „SEB Latvijas Unibankas” veikto mārketinga komunikāciju veidu un īpatnību analīzi. Katram mārketinga komunikāciju veidam tiek veltītas atsevišķas apakšnodaļas, lai izpētītu to būtību. Trešā nodaļa iekļauj sevī darba autora veiktās aptaujas rezultātu analīzi un secinājumus saistītus ar anketēšanas rezultātiem. Aptaujas temats ir „A/S „SEB Latvijas Unibankas” veikto mārketinga komunikāciju efektivitātes vērtējums”.

Коментарий автора
Atlants