Добавить работы Отмеченные0
Работа успешно отмечена.

Отмеченные работы

Просмотренные0

Просмотренные работы

Корзина0
Работа успешно добавлена в корзину.

Корзина

Регистрация

интернет библиотека
Atlants.lv библиотека
21,48 € В корзину
Добавить в список желаний
Хочешь дешевле?
Идентификатор:930868
 
Автор:
Оценка:
Опубликованно: 20.11.2006.
Язык: Латышский
Уровень: Университет
Литературный список: 28 единиц
Ссылки: Использованы
Содержание
Nr. Название главы  Стр.
  KOPSAVILKUMS    4
1.  Uzņēmuma vispārējais raksturojums    8
1.1.  Uzņēmuma nosaukums un rekvizīti    8
1.2.  Īsa uzņēmuma vēsture    8
1.3.  Atrašanās vietas novērtējums    10
1.4.  Uzņēmuma juridiskais pamatojums    10
1.4.1.  Komercdarbības forma    10
1.4.2.  Uzņēmuma pamatkapitāls    10
1.4.3.  Uzņēmuma īpašnieki    11
1.5.  Komercdarbības sākšanai nepieciešamo līdzekļu un kapitāla novērtējums    11
1.6.  Uzņēmuma reģistrēšanas un dibināšanas izmaksas    11
1.7.  Uzņēmuma mērķi    12
1.8.  Nozares apraksts    13
1.8.1.  Latvija kā tūrisma produkts    13
1.8.2.  Tūrisms Latvijas tautsaimniecībā    14
1.8.3.  Tūrisma bilance    15
1.8.4.  Tūrisma attīstība Cēsu rajonā    16
1.8.5.  Valdības pasākumi tūrisma nozares ietekmēšanā    17
1.8.6.  Līdzekļu piesaiste tūrisma nozarei    19
1.8.7.  Tūrisms Cēsu rajona vietējās pašvaldībās    20
2.  Pakalpojuma raksturojums    21
2.1.  Pakalpojumu sniegšanas pamatojums    21
2.2.  Nepieciešamās iekārtas un aprīkojums    22
2.3.  Pakalpojuma apraksts    23
2.4.  Pakalpojuma kvalitāte, to nodrošinošie pasākumi    25
2.5.  Pamatpakalpojumi un papildpakalpojumi    27
2.6.  Nepieciešamās izejvielas, materiāli    28
2.7.  Aptuvens realizācijas apjoms, to ietekmējošie faktori    28
2.8.  Pakalpojums pašizmaksas kalkulācija    32
3.  Uzņēmuma vadība un personāls    33
3.1.  Uzņēmuma organizatoriskā struktūra un paskaidrojums    33
3.2.  Darbinieku motivēšana un plānotā darba samaksas sistēma    34
3.3.  Plānotās personāla izmaksas    35
4.  Tirgus analīze    37
4.1.  Potenciālie klienti    37
4.2.  Pircēja rīcība    40
4.2.1.  Patērētāja rīcības izpratne    40
4.2.2.  Pirkšanas motīvi    41
4.2.3.  Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process    42
4.2.4.  Galvenie faktori, kas ietekmē pircēju rīcību patēriņa tirgū    44
4.3.  Konkurenti un to salīdzinošs vērtējums    46
4.4.  Ziņas par tirgus ietilpību, tirgus tendences    47
5.  Mārketinga stratēģija    49
5.1.  Pakalpojuma cenas veidošanās principi (cenu politika)    49
5.2.  Mārketinga komunikāciju komplekss    51
5.2.1.  Reklāma    51
5.2.2.  Sabiedriskā viedokļa veidošana    53
6.  Risks un galvenās problēmas    54
6.1.  Galvenie riska faktori, kas ietekmē komercdarbību, pasākumu plāns riska samazināšanai    54
7.  Finanšu plāns    58
7.1.  Kredīta atmaksāšanas plāns    58
7.2.  Peļņas vai zaudējuma aprēķins    60
7.3.  Naudas pūs¬mas pārskats    64
7.4.  Bilances    66
7.5.  Finansu analīze    68
7.5.1.  Rentabilitātes rādītāji    68
7.5.2.  Aprites rādītāji    69
  SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI    70
  IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS    75
  PIELIKUMI    77
Фрагмент работы

Teic, ka pa­sau­le ir pā­rāk in­te­re­san­ta, lai vi­su mū­žu pa­va­dī­tu mā­jās, un pā­rāk lie­la, lai to ap­ce­ļo­tu vie­nas die­nas lai­kā. Rast ša­jā zi­ņā vai­rāk vai ma­zāk pie­ņe­ma­mu vi­dus­ce­ļu, ie­spē­jams, va­rē­tu pa­lī­dzēt tāds fe­no­mens kā tū­risms.
Biznesa plāns izstrādāts kā pamatojums individuālā komersanta (turpmāk tekstā IK) “Atpūtas vietas “Plaudīši”” darbības uzsākšanai.
Biznesa plānu, pirmkārt, sastādām Zigmundam Liepiņam, kurš ir mājas “Plaudīši” īpašnieks, lai viņš sev piederošo īpašumu izmantotu komercdarbības veikšanai un peļņas gūšanai. Biznesa plānu sastādījām arī tāpēc, lai radītu bankas ieinteresētību izsniegt ilgtermiņa kredītu komercdarbības uzsākšanai. Kreditori vēlas gūt pārliecību par sava kapitāla atgūšanu, un tāpēc finanšu analīzes rādītāju uzskaitīšana ir svarīga, risinot jautājumu par iespējamo sadarbību. Biznesa plāns tiek sastādīts pirmajiem diviem uzņēmuma darbības gadiem, kas ir paši kritiskākie un grūtākie uzņēmuma darbības periodā.
IK “Atpūtas vieta “Plaudīši”” ir jauns uzņēmums, kas darbojas lauku tūrisma nozarē un kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā Valmieras rajona nodaļā 2005.gada 25.martā. uzņēmuma īpašnieks ir Latvijas Republikas pilsonis Zigmunds Liepiņš.
Uzņēmums atrodas Lielstraupē, Straupes pagastā, Cēsu rajonā, tieši Gaujas Nacionālā parka teritorijā, kas bagāta ar kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem.
Ideja uzsākt komercdarbību lauku tūrisma jomā radās, jo pasaulē tūrisms tiek uzskatīts par vienu no perspektīvākajām tautsaimniecības nozarēm, un Latvijā patlaban tūrisma iespējas netiek pilnīgi izmantotas. Mēs saskatām perspektīvas šajā nozarē. Eiropa ir visiecīnītākais ceļojumu galamērķis pasaulē, un Latvija ir kļuvusi par tās sastāvdaļu. Eiropā un visā pasaulē tūrisms ir viena no nozīmīgām un visstraujāk augošajām nozarēm un tiek uzskatīts par stratēģisku ekonomiskās attīstības un nodarbinātības prioritāti.
Tūrisma industrija ieņem trešo vietu pasaulē kā visvairāk peļņu nesošais bizness, un pasaules pieredze liecina, ka mazas valstis ar tūrismu ir vairojušas savu labklājību, tāpēc Latvijai ir lietderīgi izzināt šā fenomena priekšrocības un trūkumus, stiprās un vājās puses, ieguvumus un zaudējumus, pozitīvo un negatīvo ietekmi uz valsts un tās atsevišķu reģionu attīstības iekšējo un ārējo vidi.
Lat­vi­jai ir vi­sas ie­spē­jas pre­ten­dēt uz ilgspē­jī­ga tū­ris­ma ga­la­mēr­ķa vār­du. To ap­lie­ci­na pē­dē­jos četr­os ga­dos (2000.-2003.g.) sta­bi­li pie­augo­šais ār­zem­ju ce­ļo­tā­ju skaits: Lat­vi­jā vi­dē­ji 11% ga­dā, at­tie­cī­gi pa­sau­lē 3%. 2003.gadā Lat­vi­jā vē­ro­jams sta­bils tū­ris­ma pa­kal­po­ju­mu eks­por­ta pie­augums ap­tu­ve­ni par 7%.
Tū­ris­ma at­tīs­tī­bas po­ten­ci­āls Lat­vi­jā līdz šim nav pie­tie­ka­mi iz­man­tots. Lat­vi­jai ir ie­spē­jas du­bul­tot tū­ris­ma īpat­sva­ru IKP, kas at­bilst tū­ris­ma pa­kal­po­ju­mu ap­jo­ma pie­augu­mam ne ma­zāk kā par 2,5 - 3 rei­zēm.
IK “Atpūtas vieta “Plaudīši”” apmierinās potenciālo pircēju intereses - iespēju relaksēties, atpūsties un baudīt dabas skaistumu un tās sniegtās iespējas kopā ar ģimeni, draugiem vai darba kolektīvu.
Šīs idejas īstenošanai komercdarbībā tiek ieguldīti lieli līdzekļi 295 000 latu apmērā. Darbības uzsākšanai tiek piešķirts ilgtermiņa kredīts 15 000 latu apmērā uz pieciem gadiem ar procentu likmi - 4,3% gadā. Kredīta summa tiek izmantota guļbaļķu mājiņu un to inventāra, kases aparāta iegādei un uzņēmuma reģistrēšanas izdevumu segšanai. Zigmunds Liepiņš- uzņēmuma īpašnieks - uzņēmumā komercdarbības veikšanai ieguldījis visus viņam piederošos īpašumus, kas novērtēti Ls 276 180 apmērā, un tajā esošo inventāru, kas novērtēts Ls 3500 apmērā.
IK “Atpūtas vietas “Plaudīši”” misija ir savas darbības rezultātā apmierināt pircēju vēlmes un vajadzības pēc iespējas labāk, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus, lai klienti pilnā mērā izbaudītu atpūtu pie dabas un arī izklaidētos.
Uzņēmuma ilgtermiņa mērķi: nodrošināt 5% tirgus noietu 3 gadu laikā; sasniegt uzņēmuma gada apgrozījumu Ls 25 000 apmērā 3 gadu laikā; palielināt tirgus daļu par 5-10% tuvāko 3 gadu laikā; katru gadu palielināt peļņu par 10% un nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu produktu, kas varētu izcelties starp konkurentu piedāvājumiem.
IK “Atpūtas vieta “Plaudīši”” piedāvā lielisku atpūtu no pilsētas kņadas skaistā, klusā un ar krāšņām ainavām bagātā vietā, tāpēc virzīsim uzņēmuma rīcībā esošos resursus un uzņēmuma pārvaldības sistēmu patērētāju vēlmju īstenošanai. Izmantojot uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, iespējams atjaunot garīgo potenciālu, kas visātrāk atjaunojas tieši pie dabas gleznainā vidē; un izklaidēties un gūt jaunus pozitīvus iespaidus. Atpūtas vieta veidota tā, lai varētu piedāvāt atpūtu cilvēkiem ar dažādām prasībām un dažādu vecumu.
Uzņēmuma galvenie darbības pamatvirzieni ir: viesu izmitināšana; pirts īre; banketu un viesību rīkošana. Uzņēmums piedāvā arī laivu nomu, ēdināšanas pakalpojumus. Uzņēmuma sniegtie pakalpojumi ir augstas kvalitātes par atbilstošu cenu, jo tas ir būtiski cilvēkam izvēloties atpūtas vietu. …

Коментарий автора
Комплект работ:
ВЫГОДНО купить комплект экономия −12,98 €
Комплект работ Nr. 1188863
Загрузить больше похожих работ

Atlants

Выбери способ авторизации

Э-почта + пароль

Э-почта + пароль

Неправильный адрес э-почты или пароль!
Войти

Забыл пароль?

Draugiem.pase
Facebook

Не зарегистрировался?

Зарегистрируйся и получи бесплатно!

Для того, чтобы получить бесплатные материалы с сайта Atlants.lv, необходимо зарегистрироваться. Это просто и займет всего несколько секунд.

Если ты уже зарегистрировался, то просто и сможешь скачивать бесплатные материалы.

Отменить Регистрация