Добавить работы Отмеченные0
Работа успешно отмечена.

Отмеченные работы

Просмотренные0

Просмотренные работы

Корзина0
Работа успешно добавлена в корзину.

Корзина

Регистрация

интернет библиотека
Atlants.lv библиотека
6,99 € В корзину
Добавить в список желаний
Хочешь дешевле?
Идентификатор:888817
Автор:
Оценка:
Опубликованно: 19.01.2007.
Язык: Латышский
Уровень: Университет
Литературный список: 25 единиц
Ссылки: Использованы
Содержание
Nr. Название главы  Стр.
  IEVADS    5
1.  Iztēle kā izziņas procesa sastāvdaļa    7
1.1.  Iztēles veidi un to attīstība    7
1.2.  Iztēles attīstības īpatnības pirmsskolas vecumā    10
2.  Tēlotājdarbības nozīme iztēles rosināšanā    14
3.  Metodes un paņēmieni iztēles rosināšanā pirmsskolas izglītības iestādē    19
3.1.  Mācību vides raksturojums    19
3.2.  Aktivitātes tēlotāj nodarbībās    21
3.3.  Tēlotājdarbība dažādos aktivitāšu centros    25
4.  Pētījums un pētījuma metodes pirmsskolas izglītības iestādē    29
4.1.  Izmantoto metožu raksturojums    29
4.2.  Pētījuma dati un rezultātu analīze    31
  SECINĀJUMI    40
  LITERATŪRAS SARAKSTS    41
Фрагмент работы

Mūs­die­nu bēr­niem, lai kam vi­ņi dzī­vo­tu, ik uz so­ļa nāk­sies sa­stap­ties ar pār­mai­ņām: sociāla­jā, po­li­tis­ka­jā sfē­rā, ap­kār­tē­jā vi­dē, pār­mai­ņām zi­nāt­nē un teh­no­lo­ģi­jā. Mūs­die­nu pa­sau­lei rak­stu­rī­go strau­jo pār­mai­ņu dēļ ir sva­rī­gi bēr­niem pa­lī­dzēt vei­do­ties par vis­pu­sī­gi at­tīs­tī­tām per­so­nī­bām, kam bū­tu vē­rīgs prāts, ra­do­ša iz­tē­le un vēl­me mā­cī­ties. Bēr­ni vis­la­bāk at­tīs­tās tad, kad vi­ņi pa­ši ir ie­in­te­re­sē­ti ie­sais­tī­ju­šies zi­nī­bu ap­gu­vē.
Ik­die­nas dar­bā, strā­dā­jot pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dē, es­mu no­vē­ro­ju­si, ka, lai at­tīs­tī­tu bēr­nos ini­ci­atī­vu paš­iem tiek­ties pēc zi­nā­ša­nām un ra­do­ši dar­bo­ties ir jā­iz­vei­do at­bil­sto­ša mā­cī­bu vi­de un jā­nod­ro­ši­na daudz­vei­dī­ga un ba­gā­ta ma­te­ri­ālu bā­ze. Tas īpa­ši sva­rī­gi ir tē­lo­tāj no­dar­bī­bās, ku­rām pie­mīt fan­tas­tis­ka īpa­šī­ba – at­tīs­tīt, vei­ci­nāt, ba­gā­ti­nāt bēr­nu spē­ju strā­dāt vie­nat­nē, no­dot sa­vu iek­šē­jo in­for­mā­ci­ju ar lī­ni­ju, krā­su un for­mu pa­lī­dzī­bu. Tē­lo­tāj­dar­bī­ba ir bēr­nu dar­bī­ba, ku­ra sa­vā bū­tī­bā ir pil­na dzī­vī­bas un bur­vī­bas, pie­sā­ti­nā­ta emo­ci­jām un iz­jū­tām. Šeit pa­rā­dās bēr­nu in­te­re­ses, tem­pe­ra­ments, no­vē­ro­ša­nas spē­jas iz­do­ma un iz­tē­le. Ar tē­lo­tāj­dar­bī­bas pa­lī­dzī­bu bēr­na pa­sau­le pa­da­rā­ma skais­tā­ka, prie­cī­gā­ka, daudz­vei­dī­gā­ka, krā­sai­nā­ka un emo­ci­onā­li ba­gā­tā­ka. Tā ro­si­na bēr­nu pa­šu ra­dīt dar­bus, kas at­spo­gu­ļo vē­ro­to vai fan­tā­zi­jā ra­dī­to. Tē­lo­tāj­dar­bī­ba vei­ci­na bēr­na iz­zi­ņas in­te­re­ses iz­mē­ģi­nāt jaun­us dar­bī­bas pa­ņē­mie­nus, at­tīs­ta no­vē­ro­ša­nas spē­jas, jo ra­do­šo spē­ju at­tīs­tī­ba sā­kas ar iz­zi­ņas pro­ce­siem, bet tie ir sais­tī­ti ar da­žā­diem dar­bī­bas vei­diem, ku­ros at­tīs­tās iz­tē­les spē­jas.
Ak­tī­va ra­do­ša per­so­nī­ba at­tīs­tās vi­sos ve­cum­pos­mos un vi­sās jo­mās. Ta­ču darbā uzmanība pie­vēr­sta tie­ši tē­lo­tāj­dar­bī­bai, ar ku­ras pa­lī­dzī­bu var ve­cā­kā pirms­sko­las ve­cu­ma bēr­niem ro­si­nāt, at­tīs­tīt iz­tē­li. Lai vei­ci­nā­tu bēr­nu iz­tē­les at­tīs­tī­bu, pe­da­go­gam jā­būt la­bām zi­nā­ša­nām par bēr­nu un vi­ņa iz­tē­les at­tīs­tī­bas īpat­nī­bām, kā arī jā­rod sa­vā dar­bā tā­di lī­dzek­ļi, me­to­des, kas šo at­tīs­tī­bu no­dro­ši­nā­tu.…

Коментарий автора
Загрузить больше похожих работ

Atlants

Выбери способ авторизации

Э-почта + пароль

Э-почта + пароль

Неправильный адрес э-почты или пароль!
Войти

Забыл пароль?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Не зарегистрировался?

Зарегистрируйся и получи бесплатно!

Для того, чтобы получить бесплатные материалы с сайта Atlants.lv, необходимо зарегистрироваться. Это просто и займет всего несколько секунд.

Если ты уже зарегистрировался, то просто и сможешь скачивать бесплатные материалы.

Отменить Регистрация