Добавить работы Отмеченные0
Работа успешно отмечена.

Отмеченные работы

Просмотренные0

Просмотренные работы

Корзина0
Работа успешно добавлена в корзину.

Корзина

Регистрация

интернет библиотека
Atlants.lv библиотека
21,48 € В корзину
Добавить в список желаний
Хочешь дешевле?
Идентификатор:656005
 
Автор:
Оценка:
Опубликованно: 26.10.2004.
Язык: Латышский
Уровень: Университет
Литературный список: 11 единиц
Ссылки: Использованы
Содержание
Nr. Название главы  Стр.
  Saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksts    4
  Ievads    5
1.  Vispārīgs standarta LVS EN ISO 9001:2000 prasību definējums    8
1.1.  Procesa pieeja    9
1.2.  Klientu apmierinātība    14
1.3.  Nepārtraukti uzlabojumi    14
1.4.  Prasības dokumentācijai (aut. piez: apskatīts 2. nodaļā)    15
1.5.  Pārvaldības atbildība    15
1.6.  Resursu pārvaldība    20
1.7.  Produkta īstenošana    23
1.8.  Mērīšana, analīzes un uzlabošana    33
2.  Prasības dokumentācijai saskaņā ar standartu LVS EN ISO 9001:2000    38
2.1.  Dokumentēti kvalitātes politikas un mērķu paziņojumi    38
2.2.  Kvalitātes rokasgrāmata    38
2.3.  Standarta pieprasītās dokumentētās procedūras    40
2.4.  Nepieciešamie dokumenti, lai nodrošinātu organizācijas efektīvu plānošanu, darbību un procesu vadību    40
2.5.  Protokoli    40
3.  Dokumentu vadība uzņēmumā „VENTA” saskaņā ar standartu LVS EN ISO 9001:2000    41
3.1  Atbilstības apstiprināšana pirms dokumenta izdošanas    41
3.2.  Dokumentu caurskatīšana, aktualizēšana un atkārtota apstiprināšana    41
3.3.  Dokumentu izmaiņu identificēšana un spēkā esošais revīzijas statuss    42
3.4.  Pieejamības nodrošināšana    42
3.5.  Dokumentu saglabāšana un identifikācija    43
3.6.  Ārējas izcelsmes dokumentu identifikācija un izplatīšana    43
3.7.  Nederīgu dokumentu identifikācija, aizsardzība un saglabāšana    43
  Secinājumi un priekšlikumi    44
  Izmantoto avotu un literatūras saraksts    46
  Pielikumi    48
  Kopsavilkums krievu valodā    106
  Kopsavilkums angļu valodā    107
Фрагмент работы

Katrs no mums un mēs visi vēlamies dzīvi dzīvot kvalitatīvi – patērējot kvalitatīvas preces, saņemot kvalitatīvus pakalpojumus un arī vienkāršajā sabiedriskajā saskarsmē vēlamies sastapt kompetentus, laipnus un pretimnākošus cilvēkus, kas arī ir kvalitāti raksturojošs rādītājs. Vispusējas apmierinātības panākšana ir uzņēmēja panākumu atslēga.
Kvalitāte ir to īpašību un raksturlielumu kopums, kas ļauj konstatēt šo īpašību atbilstību noteiktām normām un paredzamajām vajadzībām. Un, kā apliecinājums tam ir noteiktu priekšnosacījumu un veikto darbību izpildes rezultātā iegūts sertifikāts.
Pastāv kvalitātes pārvaldības sistēma, kas ietver dažādas koncepcijas un reglamentāciju. Piemēram, Quality System (kvalitātes sistēma), Quality Control (kvalitātes kontrole), Statistical Quality Control (statistiskā kvalitātes kontrole), Total Quality Management (visaptverošā kvalitātes pārvaldība) u.c.
Ieviešot KPS, tiek nodrošināts tas, ka pielietojot vienkāršas, bet efektīvas metodes, produkti un pakalpojumi pastāvīgi apmierina patērētāju vēlmes. Taču, jāņem vērā arī ieguldāmie līdzekļi, kas spēs sevi attaisnot tikai tad, ja ieviestā sistēma patiešām strādās. Respektīvi, pašam uzņēmējam jānoskaņojas šo līdzekļu un resursu ieguldījumam atbilstoši investīciju raksturam, nevis šie ieguldījumi jādefinē kā papildizmaksas.
Kopumā varētu teikt, ka visa produkcijas kvalitātes pārvaldība balstās uz kompleksu standartizāciju, jo standarti nosaka produkcijas kvalitātes paaugstināšanas plānošanas secību un metodes visā ražošanas cikla garumā. Tā nosaka prasības kontroles un produkcijas novērtēšanas līdzekļiem. Viena no ietekmīgākajām organizācijām vispārējā standartizācijas procesā ir starptautiskā standartizācijas organizācija ISO (International Organization for Standardization). Šīs organizācijas izdotie standarti galvenokārt balstīti uz kvalitātes menedžmentu, t.i. visas tās uzņēmuma darbības, kas veicamas, lai saskaņotu savus ražojumus ar pircēja vajadzībām. Pavisam ir radīti vairāk nekā 9000 dažādu standartu. ISO 9000 ir standartu un vadlīniju sērija, pēc kurām vadoties, ievieš un sertificē pasaulē plaši pazīstamu kvalitātes vadības sistēmu. ISO 9001:2000 ir kvalitātes vadības sistēmas standartu jaunā versija, kas vērsta uz klientu apmierinātību. Sistēma ieviesta 2000. gadā un tās pamatā ir procesa modelis, kurš sastāv no 4 galvenajām sadaļām - Administratīvā atbildība, Resursu vadība, Produkcijas ražošana vai pakalpojuma sniegšana, Kontrole, analīze un uzlabojumi.
Jebkurai kompānijai, kura vēlas pilnvērtīgi strādāt KPS, kā arī gūt labumu no nepārtrauktas uzlabošanas, ieteicams ieviest ISO 9001:2000, taču ar vēlmi vien nepietiek, jo, lai pilnībā pārorientētos uz jaunu sistēmu un konsekventi virzītos uz sertifikāciju ir jāsaskaras ar dažādiem šķēršļiem – augstākās vadības atbalsta trūkums, nespēja panākt darbinieku ieinteresētību un pilnīgu iesaistīšanos procesā, sistēmas ieviešanas termiņu kavēšana u.c. Noteiktas kvalitātes prasības reglamentē ne tikai pats standarts ISO 9001:2000, kā visaptverošas kvalitātes sistēmas ieviešanas bāze, bet arī likumdevēju noteiktās kvalitātes prasības, kas ietvertas dažādos normatīvajos aktos.
Kāda varētu būt uzņēmuma vadības stratēģija, ieviešot KPS? Apziņa, ka šī standarta ieviešana ir prestiža jautājums nerada produkta atbilstību noteiktiem kvalitātes rādītājiem, tomēr daudzi uzņēmēji uzskata, ka tas automātiski palielina klientu loku un rada vīziju par piedāvātā produkta atbilstību augstiem kvalitātes rādītājiem. Tiek izveidotas tādas dokumentācijas sērijas, kuras netiek pildītas un līdz ar to tām nav jēgas un tās reāli nedarbojas. Tāpat arī ieviešanas process tiek papildināts ar nevajadzīgām procedūrām, kas liecina par nepietiekamu uzņēmuma vadības vai kvalitātes vadīšanas menedžmenta neproduktīvu un nepietiekamu iedziļināšanos šī standarta prasībās un būtībā. Iegūt kvalitātes sertifikātu ir stratēģisks paņēmiens, kā palielināt tirgus iespējas, būt iespējami labākiem par konkurentiem, lai uzņēmuma kvalitāte kopumā apmierinātu klientu. Sevišķi aktuāli tas ir šobrīd, kad Latvija ir iestājusies Eiropas Savienībā, Eiropas kopējā tirgus apritē.
Uzņēmums „VENTA” Latvijā pastāv jau 5 gadus. Šajā laika posmā ir iegūts daudz klientu, kurus šobrīd varētu saukt par vadošajiem uzņēmējdarbībā dažādās jomās. Uzņēmuma ir spējis sevi apliecināt ne vien ar kvalitatīviem izstrādājumiem, bet arī ar pašaizliedzīgu un pretimnākošu attieksmi sadarbībā. Latvijai iestājoties ES, uzņēmuma vadība ir pieņēmusi lēmumu par augstāku mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu. Veicot KPS ieviešanu, spējot to uzturēt un rezultātā iegūt sertifikātu, uzņēmuma vadība vēlas paplašināt savu noieta tirgu uz rietumiem. Tas nozīmē, gūt jaunus sadarbības partnerus, realizēt jaunus projektus un saņemt vairāk pasūtījumu.
Kvalifikācijas darba mērķis ir sniegt ieskatu visaptverošās kvalitātes vadības jomā, dokumentētu procedūru radīšanas pamatos un dokumentu vadīšanas pamatelementos saskaņā ar EN ISO 9001:2000. Lai sasniegtu kvalifikācijas darba mērķi ir risināmi sekojoši uzdevumi:
Standartā noteikto prasību definēšana;
Galveno procesu identificēšana uzņēmumā;
Prasību piemērošanas analīze atbilstoši uzņēmuma darbības specifikai;
Galveno nepieciešamo dokumentēto procedūru paraugu izveide;
Darba struktūra balstās uz LVS EN ISO 9001:2000 standarta pamatprasību grupu izvērtējumu, ietverot atsevišķus analīžu apakšpunktus un KPS ieviešanas priekšnoteikumu izpēti uzņēmumā „VENTA”. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus tiks pielietotas analītiskās un salīdzinošās darba metodes. Ierobežotā Kvalifikācijas darba apjoma dēļ, netiks dziļāk apskatīta dokumentēto procedūru izveide visā KPS kopumā, bet galvenā vērība tiks pievērsta galvenajām dokumentu vadības prasībām.
Pētījumā izmantoti galvenokārt periodiskie izdevumi, speciālā literatūra kvalitātes sistēmu ieviešanas jomā, LR normatīvie akti, kā arī Eiropas standarta LVS EN ISO 9001:2000 latviskotā versija.
LR Standartizācijas likuma 3. pants nosaka, ka:
„Standartizācijas principi ir šādi:
1) atklātība, visu ieinteresēto pušu iesaistīšana standartizācijā un lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz kopēju vienošanos;
2) brīvprātīga piedalīšanās standartizācijā un brīvprātīga standartu piemērošana;
3) orientācija uz tehnikas sasniegumiem;
4) orientācija uz visas sabiedrības interesēm;
5) atbilstība starptautiskajām un reģionālajām standartizācijas prasībām.”
Standarta LVS EN ISO 9001:2000 (turpmāk tekstā standarts; Pielikums Nr.1) prasības tiek izvirzītas atbilstoši uzņēmumā vai organizācijā apzināmajiem, ieviešamajiem, vai arī pilnveidojamajiem procesiem ceļā uz klienta apmierinātības nodrošināšanu. KPS izstrāde un ieviešana nebūt nenozīmē, ka noteiktās prasības ir izvirzāmas konkrētam produktam, bet gan, ka KPS eksistē, kā papildnosacījums produkta prasībām. „Ražotājs, kuram eksistē šāda kvalitātes nodrošināšanas sistēma, iegūst sekojošas priekšrocības:
Nav nepieciešams papildus apliecināt ražoto produktu drošību un nekaitīgumu valsts pilnvarotajās institūcijās;
Nav nepieciešams papildus apliecināt ražoto produktu kvalitāti klientiem;
Atvērti starptautiskie tirgi un paplašinās darbības iespējas;
Tiek nodrošināta nepārtraukta uzņēmuma attīstība un pilnveidošana.”
Visa kvalitātes pārvaldības sistēma balstās uz procesa pieeju (Shēma Nr.1). Process šajā izpratnē ir jebkura pārvaldāma darbība, kuras realizēšanai nepieciešami resursi un, kas vērsta uz nepieciešamo iznākumu, kas var būt arī, kā ieguldījums nākošajā procesā.1Var uzskatīt, ka tā ir noslēgtas, sakārtotas sistēmas izveide, kur katrā posmā (procesā) tiek nodrošinātas savas prasības, sava pārvaldība, kontrole, atbildība utt. Šīs sistēmas pamatelementi ir:
Fokuss uz klientu (tā prasību izzināšana un apmierināšana);
Savstarpēji izdevīgas partnerattiecības ar piegādātājiem;
Visa līmeņa darbinieku iesaistīšana un attīstība;
Uz faktiem balstīta vadība;
Mērķu pastāvība un skaidrība;
Nepārtraukti uzlabojumi un radoša pieeja visiem procesiem;
Atbildība sabiedrības priekšā;
Orientācija uz rezultātu(labiem finansu rādītājiem u.c.).2
Šāda veida sistēma ļauj augstākajai vadībai analizēt, kontrolēt un efektīvi noteikt visa pamatprocesa vājos, stipros, kā arī pilnveidojamos punktus. Katra procesa pamatā ir princips, kas tā ietvaros izdala četras aktivitātes un, kas veiksmīgas realizācijas rezultātā veido sistēmas rezultātu. Tā saucamais, Deminga cikls – Plāno (mērķis → procesi = rezultāts) – Dari (procesu ieviešana) – Pārbaudi (produkta atbilstības novērtēšana, mērīšana) – Rīkojies (uzlabojumi).…

Коментарий автора
Загрузить больше похожих работ

Atlants

Выбери способ авторизации

Э-почта + пароль

Э-почта + пароль

Неправильный адрес э-почты или пароль!
Войти

Забыл пароль?

Draugiem.pase
Facebook

Не зарегистрировался?

Зарегистрируйся и получи бесплатно!

Для того, чтобы получить бесплатные материалы с сайта Atlants.lv, необходимо зарегистрироваться. Это просто и займет всего несколько секунд.

Если ты уже зарегистрировался, то просто и сможешь скачивать бесплатные материалы.

Отменить Регистрация