Добавить работы Отмеченные0
Работа успешно отмечена.

Отмеченные работы

Просмотренные0

Просмотренные работы

Корзина0
Работа успешно добавлена в корзину.

Корзина

Регистрация

интернет библиотека
Atlants.lv библиотека

СкидкаВыгодно: цена со скидкой!

Обычная цена:
6,49
Экономия:
1,23 (19%)
Со скидкой*:
5,26
Купить
Добавить в список желаний
Идентификатор:581066
Автор:
Оценка:
Опубликованно: 10.05.2007.
Язык: Латышский
Уровень: Университет
Литературный список: 12 единиц
Ссылки: Не использованы
Содержание
Nr. Название главы  Стр.
  Ievads    3
  Nodokļi    4
  Uzņēmuma ienākuma nodoklis    4
  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis    4
  Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas    4
  Pievienotās vērtības nodoklis    5
  Nekustamā īpašuma nodoklis    5
  Citi nodokļi un nodevas    6
  Latvijas Pasta uzņēmējdarbības vide    7
  Iekšējās vides analīze    7
  Mērķi    7
  Darbinieki    7
  Struktūra    8
  Organizācijas kultūrvērtības    8
  Tehnoloģija    9
  Ārējā vide, tieši un netieši ietekmējošie faktori    9
  Tieši ietekmējošie faktori    9
  Patērētāji    9
  Piegādātāji    9
  Konkurenti    9
  Likumdošana    10
  Sabiedriskās organizācijas, prese, TV    10
  Netieši ietekmējošie faktori    10
  Valsts ekonomiskais stāvoklis    10
  Sociālkultūras attiecības    11
  Valsts politika    11
  Zinātnes, tehnikas progress    11
  Starptautiskās attiecības    11
  Personāls    13
  Personāla kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs    13
  Personāla karjeras izaugsmes iespējas un kvalifikācijas celšanas iespējas    14
  Darba samaksas sistēma, formas un lielumu ietekmējošie faktori    15
  Darba drošība un aizsardzība uzņēmumā    17
  Darba vides riska faktori    17
  Darba drošības un aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības pasākumi    18
  Darba drošības instruktāžas kārtība un norises pamatjautājumi    20
  Drošības un veselības prasības darba aprīkojuma lietošanā    21
  Drošības zīmju izmantošana    21
  Pirmā palīdzība darba vietā    21
  Elektrotraumas    22
  Mākslīgā elpināšana un sirds masāža    22
  Sasitumi un sastiepumi    23
  Lūzumi un izmežģījumi    23
  Brūces    23
  Šoks    24
  Asiņošana    24
  Apdegumi    25
  Vadības grāmatvedība    26
  Vadības grāmatvedības loma    26
  Saražotā produkta pašizmaksas aprēķināšanas metodes    26
  Cenu politika    26
  Kritiskā punkta analīze    27
  Finansu analīze    28
  Latvijas Pasta sadarbība ar finanšu institūcijām    28
  Latvijas Pasta līdzekļi un to struktūra, uzņēmuma iekšējās un ārējās finansēšanas avoti    28
  Latvijas Pasta iekšējās un ārējās finansēšanas avoti    30
  Latvijas Pasta gada pārskata sastādīšanas un apstiprināšanas kārtība    31
  Auditora izvēle gada pārskata pārbaudei, auditora slēdziens    31
  Latvijas Pasta gada pārskatu finanšu analīze    31
  Likviditāte    32
  Rentabilitāte    34
  Lietišķās aktivitātes analīze    35
  Saistību analīze    37
  Secinājumi    39
  Izmantotās literatūras saraksts    41
Фрагмент работы

Ievads
Prakses pārskats ietver vispusīgu informāciju par valsts akciju sabiedrību Latvijas Pastu (turpmāk tekstā LP). Tā ir vadošā iestāde valstī, kas sniedz pasta pakalpojumus katram Latvijas iedzīvotājam vairāk kā 960 pasta nodaļās pa visu Latvijas teritoriju. LP darbības pamatmērķi ir:
• nodrošināt visu valsti aptveroša pasta pakalpojumu tīkla funkcionēšanu Latvijā;
• nodrošināt visā Latvijas teritorijā nediferencētu vispārējo pasta pakalpojumu tarifu pielietojumu;
• nodrošināt ar Pasaules pasta konvenciju un citiem starptautiskiem līgumiem Latvijas Republikai uzlikto pienākumu izpildi pasta sakaru jomā.
Stājoties praksē LP, man bija virspusējas zināšanas par LP darbību un tā piedāvātajām precēm un produktiem. Man nebija nekāda priekšstata par tā lielumu un finansiālajiem rādītājiem un vidi, kāda pastāv LP. Esot praksē LP, mans mērķis ir to visu izpētīt un izklāstīt savā prakses atskaitē.
Pārskatā par LP darbību ir apskatīti visi jautājumi, atbilstoši prakses programmai. Par pamatu prakses atskaitei tika izmantoti galvenie pasta darbību regulējošie dokumenti, dokumenti par pasta finansiālajiem rezultātiem, kā arī informācija, kas iegūta darba laikā un intervijās ar pasta darbiniekiem.

1. Nodokļi
1.1. Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanas prasībām uzņēmuma ienākuma nodoklis tiek aprēķināts 15% apmērā no attiecīgajā nodokļu periodā iegūtajiem ar nodokli apliekamajiem ienākumiem.
LP šis nodoklis ir jaunums, kurš tiks maksāts pirmo reizi par 2004. gada novembri un decembri. 2004. gada 1. novembrī LP tika pārreģistrēts komercreģistrā no Bezpeļņas organizācijas Valsts Akciju Sabiedrības Latvijas Pasts un kļuva par Valsts Akciju Sabiedrību Latvijas Pasts.

1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
LP, ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli, ievēro likumu „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus un tajā ietilpst:
• algas nodoklis, ko par darbinieka gūtajiem ienākumiem aprēķina darba devējs;
• nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās darbības, ja tie nav uzņēmuma ienākuma nodokļa objekts, un nodoklis no citiem ienākuma avotiem.
Nodoklis tiek aprēķināts un iemaksāts budžetā divējādā kartībā: avansā un rezumējošā kārtībā, sastādot gada ienākumu deklarāciju. Aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli, ir jāņem vērā atvieglojumi maksātājiem un neapliekamais minimums. Nodoklis tiek aprēķināts līdz katra mēneša 15. datumam un ieskaitīts valsts budžetā.

1.3. Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Sociālā apdrošināšana ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātu personas vai tās apgādībā esošo personu risku zaudēt darba ienākumu saskaņā ar sociāli apdrošinātās personas slimību, invaliditāti, maternitāti, bezdarbu u.c.
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk tekstā VSAOI) LP tiek aprēķinātas katru mēnesi katram pasta darbiniekam. Šīs iemaksas maksā gan darba devējs (LP), gan darba ņēmējs (LP darbinieks). Obligāto iemaksu objekts ir darba alga.
VSAOI likme , ieskaitot sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām obligāto iemaksu likmi, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visos sociālās apdrošināšanas veidos, ir 33,09% no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 24,09% un 9%.
Darba devējs iemaksā speciālā budžeta kontā obligātās iemaksas par katru darba ņēmēju reizi mēnesī termiņos, kādi norādīti Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajā paziņojumā.

1.4. Pievienotās vērtības nodoklis
Iekasējot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā PVN), LP ievēro LP izdotos noteikumus „Par pievienotās vērtības nodokļa regulējošo Latvijas Republikas nodokļu normatīvo aktu piemērošanas kārtību VAS „Latvijas Pasts” veiktajiem darījumiem”, kuri ir stājušies spēkā 2004. gada 15. oktobrī. Man ir liegta iespēja izpaust tā saturošo informāciju tā kā tā ir konfidenciāla.
LP par katru mēnesi tiek sastādīts pārskats par priekšnodokļa summām, kas iekļautas PVN deklarācijā. Nodokļa deklarācija ar nodokļa aprēķinu par taksācijas periodu tiek iesniegta Valsts ieņēmumu dienestam 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām un nodoklis tiek iemaksāts valsts budžetā.

1.5. Nekustamā īpašuma nodoklis
LP ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs un maksā šo nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošo likumdošanu.
Nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1,5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads. Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina pašvaldība no pēdējās noteiktās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Ja nekustamais īpašums atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, nekustamā īpašuma nodokli aprēķina un iekasē katra pašvaldība atbilstoši savā teritorijā esošajai nekustamā īpašuma daļai.
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir pēc vienotiem principiem uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datu pamata noteikta zemes un ēku vērtība. Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, vadoties pēc nekustamā īpašuma tirgus cenu līmeņa vismaz divus gadus pirms taksācijas perioda (tas ir, pēc nekustamo īpašumu vidējās tirgus vērtības noteiktam lietošanas mērķim konkrētā teritorijā) un ņemot vērā nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajam attiecīgajam nekustamajam īpašumam ar likumu noteiktos izmantošanas ierobežojumus.
Pašvaldības par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo LP līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu uz norādīto adresi.
Nodoklis tiek maksāts reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas.

1.6. Citi nodokļi un nodevas
LP maksā uzņēmējdarbības riska valsts nodevu (turpmāk — valsts nodeva) par nodrošinājumu darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem un citiem likumā paredzētiem mērķiem.
Valsts nodevas apmērs par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības, pārskata mēnesī ir 0,35 lati. Valsts nodevu par pārskata mēnesi darba devējs samaksā līdz nākamā mēneša 15. datumam. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā. Valsts nodevu administrē Valsts ieņēmumu dienests.
LP vēl maksā tādu nodokli kā ēku un būvju nekustamā īpašuma nodokli. Šis nodoklis tiek maksāts par katru LP telpu, t.i., par katru LP filiāli un administrācijas telpām. Satiksmes ministrija, kuras pakļautībā ir LP, sūta rēķinus par katru telpu ar summu cik jāmaksā par katru zemes gabalu. Samaksas lielums ir atkarīgs no telpu platības kvadrātmetros.

Коментарий автора
Загрузить больше похожих работ

Atlants

Выбери способ авторизации

Э-почта + пароль

Э-почта + пароль

Неправильный адрес э-почты или пароль!
Войти

Забыл пароль?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Не зарегистрировался?

Зарегистрируйся и получи бесплатно!

Для того, чтобы получить бесплатные материалы с сайта Atlants.lv, необходимо зарегистрироваться. Это просто и займет всего несколько секунд.

Если ты уже зарегистрировался, то просто и сможешь скачивать бесплатные материалы.

Отменить Регистрация